Tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych                                 STiF vs  MEN

Szkoła Tosi i Franka

Ministerstwo Edukacji

I etap edukacyjny(klasy I-III):

 • edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, plastyczna i zajęcia techniczne - 11 godzin 

 

 • j.angielski - 2 godziny

 

 • Muzyka - 1 godzina

 

 

 • zajęcia komputerowe - 1 godzina

 • W-F - 3 godziny

 • Religia/etyka - 2 godziny

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII):

 

 • j.polski - 6 godzin

 

 • j.angielski - 10 godzin, w tym: 

    Culture, Lab

 

 • j. rosyjski (od V klasy) - 3 godziny

 • Matematyka - 5 godzin

 

 • Zajęcia komputerowe - 1 godzina 

    + e-learning w czasie zajęć                                     przedmiotowych

 

 • Muzyka - 1 godzina

 

 • Plastyka - 1 godzina

 

 • Historia - 2 godziny

 

 • Przyroda - 4 godziny, w tym Lab

 • Geografia - 2 godziny

 

 • W-F - 3-5 godzin + basen

 

 • Zajęcia techniczne - 1 godzina

 

 • Godzina wychowawcza - 1 godzina

 

 • Etyka - 1 godzina

 • Religia - 1 godzina

 

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII):

 

 • j.polski - 5 godzin

 

 • j.angielski - 3 godziny 

 • drugi język obcy nowożytny - 2 godziny

    

 

 • Matematyka - 4 godziny

 

 • Zajęcia komputerowe - 1 godzina

 

 

 

 

 • Muzyka - 1 godzina

 

 • Plastyka - 1 godzina

 

 • Historia - 2 godziny

 

 • Przyroda - 2 godziny

 • Geografia - 1 godzina (w kl VII - 2 godziny)

 

 • W-F - 4 godziny

 

 • Zajęcia techniczne - 1 godzina

 

 • Godzina wychowawcza - 1 godzina

 

 • Etyka/Religia - 1 godzina

 • Religia - 2 godziny