Oferta  STiF

 Nasza szkoła pracuje

od 7:00 do 18:00.

 

Szczegóły w zakładce:

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3: kształcenie zintegrowane – 16 godzin,

 • rozszerzony pakiet zajęć z języka polskiego, matematyki i historii,

 • 10 godzin języka angielskiego (w tym Labs, Cinema, Culture i Games),

 • zajęcia Cinema, Culture i Games w języku angielskim,

 • 2 godziny muzyki,

 • zajęcia szkolnego chóru,

 

 • klasowa nauka gry na skrzypcach – od III klasy przez 2 lata, potem Orkiestra dla chętnych,

 • 1 godzina zajęć z komputerem,

 • 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych od klasy IV,

 • kółka zainteresowań takie jak: Gry Planszowe, Ceramiczne Widzimisię, kółko Science, Teatralne, Dziennikarskie, zespół rockowy, Handmade, Kuchcikowo, Podwórkowo, Basen Mistrzów, Taniec Nowoczesny, Było Sobie Życie, SKS itp.,

 • opiekę w świetlicy w godzinach  7.00-8.30 i 16.00-18.00,

 • przesiewowe badania logopedyczne,

 • spotkania z Panią Muzyką – artystami instrumentów klasycznych – dla młodszych klas,

 • zajęcia religii i etyki dla dzieci, których Rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa.

 

Dodatkowo 

 • wyjazdy na białą szkołę do Białki Tatrzańskiej  (nauka jazdy na nartach, a od V klasy na snowboardzie) i zieloną szkołę "nad wodą" (sporty wodne – windsurfing),

 • wycieczki,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci ze wskazaniami,

 • obiady z naszej własnej kuchni,

 • zajęcia w Gliniarence.

Opłaty

 • wpisowe bezzwrotne - 1200zł

 • czesne - 1050 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy

 

Na drugie i trzecie dziecko uczęszczające do placówek Tosi i Franka – 10% zniżki, czwarte dziecko – gratis.